Disclaimer

Informatie
Tennisopleiding & Events MTT heeft de informatie op zijn website getracht zo volledig mogelijk te laten zijn. Echter alle informatie en publicaties blijven onder voorbehoud.

Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten van deze website berusten bij Tennisopleiding & Events MTT. De op deze website geplaatste teksten, formulieren mogen niet, zonder toestemming worden gebruikt of worden overgenomen.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Het gebruik van de informatie op deze website is geheel voor eigen risico.

Gegevensverwerking
Bij bezoek aan deze website is het mogelijk de gegevens van de bezoeker te analyseren. Dit is uitsluitend bedoeld ten behoeve van analyses en voor statistische doeleinden en het eventueel kunnen informeren over activiteiten.

Cookies
Er wordt gebruik gemaakt van cookies om de website op het gebruik van de bezoeker af te stemmen.

Links
Tennisopleiding & Events is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites die door een link met de website van Tennisopleiding & Events MTT zijn verbonden.